remeha

Remeha Avanta storingen en oplossingen.

Bij een Remeha Avanta wordt de storing knipperend weergegeven in het display. U kunt een storing herkennen door een knipperende E gevolgd door èèn of meerdere cijfers. Onthoudt deze storingscode goed en druk vervolgens een paar seconden op de R toets (reset). Indien uw Avanta nog steeds of weer in storing is, kijk dan eens bij de volgende storingscodes.

Overtuig u dat het volgende aanwezig is:

  • De installatiedruk zich bevind tussen de 1,5 en 2 Bar.
  • De gaskraan is geopend en er gas aanwezig is.
  • De stekker van de ketel in het stopcontact zit en er spanning aanwezig is.
  • Uw kamerthermostaat hoog genoeg staat ingesteld en er warmtevraag is.

U kunt geen storing uitlezen op uw display of het display doet niets en uw cv ketel functioneert wel :

U kunt geen storing uitlezen op uw display en uw cv ketel functioneert niet :

  • Geen spanning op het toestel of zekering defect. Vervang zekering en/of plaats stekker in het stopcontact.
  • Ventilator maakt kortsluiting. Test de ventilator op kortsluiting door de ventilatorkabel te verwijderen. Als er weer codes zichtbaar zijn op het display vervang dan de ventilator.
StoringscodeOorzaak.Oplossing
E 0Aanvoer- en/of retoursensor fout.
E 1Maximale temperatuur van de aanvoer is te hoog.
E 2Retourtemperatuur hoger dan de aanvoertemperatuur.
E 3Bedieningspaneel.
E 4 Na maximaal 5 startpogingen geen vlamvorming.
E 5Fout in ionisatie.
E 6Ongewenste vlamvorming.
E 7Geen water in de ketel of pomp draait niet.
E 8Ventilator defect.
E 9Geen water in de ketel.
E 10Geen water in de ketel of pomp draait niet.
E 11Luchtkasttemperatuur te hoog.
E 12Warmteterugwinunit.
E 13Sensor niet of slecht aangesloten.
E 43Grenzen van de parameters.
E 44Grenzen van de parameters.
E 45Grenzen van de parameters.