remeha

Retour temperatuur te laag / te hoog

 

 • Slechte verbinding:
 • De bedrading controleren.

 • Defecte sensor:
 • Vervang sensor.

 • Sensor niet of slecht aangesloten:
 • Controleer of de sensor goed gemonteerd is.
  Controleer de goede werking van de sensoren.

 • Geen doorstroming:
 • CV-installatie ontluchten.
  Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren.
  Waterdruk controleren.
  Controleer warmtewisselaar op vervuiling.
  Controleer of parameter P35 juist is ingesteld. (0 = Combi / 1 = Solo).

Remeha Calenta storingscode E08 / E09

Remeha Calenta Temperatuursensor - S101003 Nr. 2011

Temperatuursensor – S101003 Nr. 2011
Sensor bestellen.
Waar vind ik de sensoren ?
Terug naar storingscodes