remeha

5x Vlamverlies.

 

 • Geen ionisatiestroom:
 • Ontlucht de gasleiding.
  Controleer of de gaskraan goed geopend is.
  Controleer de gasaanvoerdruk.
  Controleer correcte werking en afstelling gasblok.
  Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping.
  Controleer op rookgasrecirculatie.
  Warmtewisselaar vervuilt of verstopt, controleer het drukverschil op het gasblok. Na het sluiten van het gasblok dient bij het nadraaien van de ventilator het drukverschil -12mbar te zijn.

Remeha Calenta storingscode E36

Terug naar storingscodes