remeha

Remeha Calenta storingen en oplossingen.

De ketel is uitgevoerd met een elektronische regel- en besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master ©, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt. Als er ergens in de ketel een storing wordt gesignaleerd, vergrendelt de ketel en zal de storingscode worden weergeven in een rood knipperend display. U kunt een storing herkennen door een knipperende E gevolgd door twèè cijfers. Onthoudt deze storingscode goed en druk vervolgens een paar seconden op de R toets (reset). Indien op het display geen reset wordt weergegeven dient de ketel uit- en na 10 seconden weer ingeschakeld te worden alvorens de storing ge-reset kan worden. Indien uw Calenta nog steeds of weer in storing is, kijk dan eens bij de volgende storingscodes:

Overtuig u dat het volgende aanwezig is:

  • De installatiedruk zich bevind tussen de 1,5 en 2 Bar.
  • De gaskraan is geopend en er gas aanwezig is.
  • De stekker van de ketel in het stopcontact zit en er spanning aanwezig is.
  • Uw kamerthermostaat hoog genoeg staat ingesteld en er warmtevraag is.

StoringscodeOorzaak.Oplossing
E 00Parameter storage unit
PSU niet gevonden.
E 01Veiligheids parameters niet
in orde.
E 02Aanvoer temperatuursensor
kortgesloten.
E 03Aanvoer temperatuursensor open.
E 04 / E 05Temperatuur
warmtewisselaar te laag / hoog.
E 06Retour temperatuursensor
kortgesloten.
E 07Retour temperatuursensor
open.
E 08 / E 09Retour temperatuur te laag / hoog.
E 10 / E 11Te veel verschil tussen
aanvoer- en retourtemperatuur.
E 12Temperatuur
warmtewisselaar boven
normaal bereik
(maximaalthermostaat
STB).
E 145 mislukte branderstarts.
E 16Vals vlamsignaal.
E 17Gasklep storing SU print.
E 34Ventilator storing.
E 35Aanvoer en retour
verwisseld.
E 365x Vlamverlies.
E 37Communicatiefout met de
SU print.
E 38Communicatiefout met de
SCU print.
E 39Blokkerende ingang in
vergrendelende mode.
E 40HRU/WTW unit testfout.

Op deze pagina vindt u de Remeha Calenta blokkeringscodes