remeha
 
 
Druk 5 seconden op de RESET-toets: de statussignalering gaat snel rood knipperen en de ketel start een resetprocedure.
De ketel be­gint ook een automatische ontluchtingscyclus van ca. 4 minuten.
Wanneer de storingscode blijft verschijnen, zoek de oorzaak op in de onderstaande tekst en los de storing op.

    Overige storingen:

  • Diverse oorzaken mogelijk:
  • Diverse oplossingen mogelijk.

    Deze storingscodes kunnen worden uitgelezen met:

  • Recom service software
  • Een daarvoor geschikte regelaar
  • Een servicetool

  • Remeha Tzerra storingscode 6

Terug naar storingscodes